Intranet
login:
hasło:

Ewidencja Środków Pieniężnych

System ENOVA został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

Zadaniem modułu Ewidencja Środków Pieniężnych jest kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Oznacza to, że gromadzi on wszystkie informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

Moduł umożliwia:

• wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,

• sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,

• obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,

• rejestrację wpłat i wypłat bankowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą (np. opłaty bankowe czy dopisane odsetki),

• zlecanie przelewów w dowolnej walucie,

• generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,

• prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie i Bank Wypłaci,

• weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie,

• tworzenie dowolnej liczby tabel walut i kursów wymiany,

• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),

• zarządzanie dokumentami rozliczeniowymi (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty),

• przygotowywanie raportów o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

 

Na funkcjonalność opcji Ewidencja Środków Pieniężnych składają się:

• raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i wyciągów bankowych; ewidencjonowanie wpłat i wypłaty bankowych,

• dokumenty kasowe – tworzenie raportów kasowych na podstawie kwitów KP i KW,

• przelewy – ewidencjonowanie na podstawie listy zobowiązań przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do US i ZUS; komunikacja z systemami home-bankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej,

• zobowiązania i należności – przegląd zobowiązań i należności w różnych przekrojach; informacje niezbędne do wystawiania przelewów,

• rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach; opcje parowania, kompensowania i prowadzenia rozrachunków.

• ewidencje dokumentów rozliczeniowych – ewidencjonowanie wezwań do zapłaty; noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek i delegacji.

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia