Intranet
login:
hasło:

Szkolenia

Nowy moduł Szkolenia został w pełni zintegrowany aplikacjami księgową, handlową, kadrowo-płacową oraz CRM systemu enova.

Przeznaczony jest przede wszystkim dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Aplikacja umożliwia:

• ewidencję szkoleń,

• ewidencję uczestników szkoleń,

• planowanie i obsługę grup szkoleniowych,

• rozliczanie grup szkoleniowych oraz

• prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej.

 

 

Przegląd funkcjonalności:

• obsługa kartoteki szkoleń i wykładowców,

• obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie) z możliwością zaznaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia,

• ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia,

• obsługa kartoteki grup szkoleniowych: 1) tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń, 2) edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia), 3) harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów oraz przypisywanie wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,

• fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności/gotówkowe, uwzględniające różne, w tym ratalne, formy płatności),

• końcowe rozliczanie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,

• wysyłanie e-maili do uczestników grupy szkoleniowej,

• kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń,

• przygotowywanie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,

• przygotowywanie standardowych wydruków:

  1. harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,
  2. lista obecności uczestników na zajęciach,
  3. zaświadczenie o ukończeniu (edytowalne),
  4. zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),
  5. dziennik zajęć,
  6. etykiety adresowe,
  7. protokół z egzaminu,
  8. wydruk zajętości sal za wybrany okres,
  9. wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,

• możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. MS Word, Excel)

• obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia