Intranet
login:
hasło:

Członkowie

 

Moduł ENOVA Członkowie ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków: 1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji, 2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji. Ewidencja członków obejmuje: • rejestrację danych członka lub kandydata na członka, • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów, • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

 

Funkcjonalność aplikacji do rozliczania składek członkowskich obejmuje:

• definiowanie zasad naliczania składek z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,

• okresowe naliczanie składek członkowskich,

• rejestrację wpłacanych składek,

• kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

 

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie płatnościami wspólne dla całego systemu ENOVA, z uwzględnieniem modułów Księga Handlowa i Handel.

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia