Intranet
login:
hasło:

Analizy Wielowymiarowe

 

Analizy Wielowymiarowe to doskonałe narzędzie dla przedsiębiorstw, które doceniają rolę informacji w nowoczesnym zarządzaniu działalnością. Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu. Dzięki tej aplikacji przetwarzanie dużej ilości danych nie obciąża głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu Microsoft Excel zintegrowanego z systemem enova pozwalają na wszechstronne i wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Na moduł składają się dwa podstawowe elementy:

 

• Mechanizm tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy analitycznej przeznaczonej do późniejszej analizy.

• Narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

 

 

Moduł przeznaczony są dla dwojga rodzaju użytkowników. Podstawową grupę tworzą pracownicy analityczni, których zadaniem jest przetwarzanie danych firmy i przygotowywanie zestawień i raportów dla kadry zarządzającej firmy. Przy użyciu aplikacji Analizy Wielowymiarowe są oni w stanie opracować raporty integrujące unikalne informacje z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np. trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności prac, itp. Narzędzia Microsoft Excel umożliwiają nadawanie raportom interesującej i czytelnej formy wizualnej. Jest to zatem znakomite narzędzie do budowy systemu kontrolingowego w firmie.

Drugi rodzaj użytkowników modułu to osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami firmy, tj. magazynierzy, księgowi itp. Mogą oni optymalizować wykorzystanie tych zasobów m.in. za sprawą wygodnego identyfikowania niebezpiecznych lub kosztownych dla firmy ścieżek krytycznych. Przykładem może być wykrywanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych, elastyczna analiza płatności, której efektem jest np. wyszukiwanie kontrahentów, którzy powinni zostać nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą itp.

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia